ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця та/або Утримувача до всіх його умов в цілому.

1.2. Публічна пропозиція (надалі – Публічна оферта) від Продавця зроблена кожній бажаючій особі укласти Договір приєднання (надалі – Договір), наведений нижче. Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється у порядку, визначеному цим Договором. Внаслідок прийняття (акцепту) цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

1.3. Договір розміщено на веб-сайті https://www.tvoeshop.com у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Продавця для отримання, використання та/або активації Подарункових сертифікатів через веб-сайт Продавця.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. «ПРОДАВЕЦЬ» – ФОП Павлова Оксана Ростиславівна, код ЄДРПОУ 3684908601.

2.2. «ПОКУПЕЦЬ» – будь-яка фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, що володіє необхідним і достатнім обсягом правосуб’єктності (правоздатності та дієздатності), що звертається до Продавця та приєднується до умов даного Договору.

2.3. «УТРИМУВАЧ» – особа, яка володіє Подарунковим сертифікатом.

2.4. «ПРОВАЙДЕР» – суб’єкт господарювання, що надає послуги та/або товари Покупцю та/або Утримувачу, що розміщено на веб-сайті https://www.tvoeshop.com у відповідному розділі, згідно обсягу Замовлення.

2.5. «ЗАМОВЛЕННЯ» – сукупність послуг та/або товарів, що обрав Покупець на веб-сайті Продавця https://www.tvoeshop.com та оформив їх придбання, згідно вимог цього веб-сайту. На основі оформленого Замовлення Покупцю надається Подарунковий сертифікат.

2.6. «ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ» або «СЕРТИФІКАТ» – матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової картки з індивідуальним порядковим номером, або електронний носій з індивідуальним порядковим номером, що підтверджує право Покупця та/або Утримувача на активацію Сертифікату та отримання послуг та/або товарів, згідно оформленого Замовлення. Комплект упакування Подарункового сертифікату є його частиною.

2.7. «ТЕРМІН ДІЇ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ» – строк, протягом якого Покупець та/або Утримувач має право на активацію Сертифікату, який визначено у комплектні упакування Подарункового сертифікату.

2.8. «АКТИВАЦІЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ» – погодження асортименту послуг та/або товарів між Продавцем та Покупцем та/або Утримувачем та узгодження умов їх отримання.

2.9. «ВЕБ-САЙТ» – сукупність веб-сторінок, які об’єднанні та розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://www.tvoeshop.com .

2.10. «ПУНКТ ПРОДАЖУ» – об’єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі, приміщенні або площах приміщення, у яких Комерційний агент або Продавець провадять підприємницьку діяльність. Адреси та режим роботи пунктів продажу визначено на веб-сайті.

2.11. «КОМЕРЦІЙНИЙ АГЕНТ» – фізична особа-підприємець, яка від імені та в інтересах Продавця здійснює реалізацію Подарункових сертифікатів.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Датою укладення Договору та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми Замовлення на веб-сайті Продавця, із подальшим його погодженням та підтвердженням Продавцем або придбання Подарункового сертифікату офлайн у Продавця та/або Комерційного агента.

3.2. Натискання на сторінці веб-сайту https://www.tvoeshop.com у відповідному розділі кнопки “Підтвердити замовлення” означає, що Покупець прийняв Акцепт та Договір вважається укладеним. Придбання офлайн у Продавця та/або Комерційного агента Подарункового сертифікату означає, що Покупець прийняв Акцепт та Договір вважається укладеним.

3.3. В порядку та на умовах визначених цим Договором, Продавець зобов‘язується передати у власність Покупця Подарунковий сертифікат, а Покупець зобов’язується оплатити Подарунковий сертифікат та прийняти його у власність, у відповідності до умов цього Договору.

3.4. Провайдер зобов’язується надати послугу та/або товар Покупцю та/або Утримувачу на основі Подарункового сертифікату, що придбаний  у Продавця, у відповідності до оформленого та підтвердженого Замовлення Покупцем.

3.5. Термін дії Подарункового сертифікату шість місяців. Після закінчення терміну дії Подарункового сертифікату, Подарунковий сертифікат втрачає свою дійсність, а його Покупець та/або Утримувач – втрачає право на активацію цього Сертифікату.

3.6. Покупець та/або Утримувач може продовжити термін дії Подарункового сертифікату. Таке продовження можливе після звернення до Продавця та отримання підтвердження такого продовження. Вартість продовження дії Подарункового сертифікату встановлена у п.п. 7.5. цього Договору.

3.7. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.8. Повний перелік послуг та товарів розміщений на офіційному веб-сайті Продавця https://www.tvoeshop.com у відповідних підкатегоріях.

3.9. Обсяг послуг та товарів, їх вартість та умови надання періодично підлягатиме перегляду в односторонньому порядку Продавцем без додаткових погоджень із Покупцем.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу та/або товар, представлений на веб-сайті Продавця, що є у наявності.

4.2. Покупець самостійно оформлює замовлення на веб-сайті через форму Замовлення, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів веб-сайту, чи придбавши Подарунковий сертифікат у Пункті продажу. Усі Замовлення, в незалежності від шляху їх здійснення є рівноцінними для Продавця.

4.3. Продавець, від дня отримання Замовлення, формує Пропозицію з придбання Подарункових сертифікатів, згідно обсягу Замовлення та направляє її Покупцю за електронною поштою Покупця та/або надає її Покупцю програмними засобами веб-сайту. Направлення та/або надання Пропозиції, здійснюється згідно даних наданих особою, яка склала Замовлення.

4.3.1. Пропозиція має містити:

– прізвище та ім’я Покупця;

– дату формування Пропозиції;

– номінал та кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю Подарункових сертифікатів;

– умови передачі Подарункових сертифікатів.

4.4.  Обсяг замовлення може бути змінено Покупцем за попереднім узгодженням змін із Продавцем.

4.5. Покупець та/або Утримувач звертаючись до Продавця та/або Провайдера для набуття Подарункових сертифікатів, їх використання та/або активації, заявляють про повне і належне ознайомленні із умовами Договору, про прийнятність умов Договору та погоджуються і приєднується до умов цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

5.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • виконувати Замовлення Покупця після надходження оплати від Покупця;
 • передати Покупцю Подарунковий сертифікат на послугу та/або товар, згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці веб-сайту, що придбаний за умовами даного Договору;
 • перевірити наявність та можливість використання Подарункового сертифікату, згідно його опису на веб-сайті;
 • повідомити Покупця про оплату доставки за його рахунок при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.  

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг та/або товару за Подарунковим сертифікатом, у випадку порушення чи недотримання Покупцем та/або Утримувачем умов цього Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

6.1. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Подарунковий сертифікат на умовах цього Договору;
 • ознайомитись з повною інформацією про послуги та/або товари, які є частиною Замовлення, згідно придбаних Подарункових сертифікатів. Дана інформація розміщена на веб-сайті Продавця https://www.tvoeshop.com;
 • при отриманні Подарункового сертифікату у особи, що здійснила його доставку або у Пункті видачі, впевнитися у цілісності та комплектності такого Сертифікату.

6.2. Покупець має право:

 • оформити Замовлення на веб-сайті у відповідному розділі;
 • вимагати від Продавця та/або Провайдера виконання умов цього Договору;
 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro;
 • у випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Подарункового сертифікату повідомити Продавця протягом п’яти днів про недоліки, що виключають приймання цього Сертифікату.

7. ЦІНА ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ ТА РОЗРАХУНКИ

7.1. Ціна Подарункового сертифікату визначається вартістю послуг та/або товарів, що обрані Покупцем при оформленні Замовлення на веб-сайті Продавця.

7.2. Всі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

 • за допомогою банківського переказу на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу. Покупець оплачує Послугу відразу, але не пізніше дня (24 годин), з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати.
 • накладним платежем при отриманні Подарункового сертифікату в представництві служб доставки на території України чи на території іншої країни, відповідно до місця здійснення замовлення Подарункового сертифікату.
 • кредитною карткою наступного типу: Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro або будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

       При оплаті Покупцем Замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки: Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.  При натисканні на сторінці веб-сайту у відповідному розділі кнопки «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» здійснюється належним чином повідомлення Продавцем Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

7.4. Термін дії Подарункового сертифікату, що визначений умовами цього Договору може бути продовжений Покупцем та/або Утримувачем із належним про це повідомленням Продавця, у зручний для Покупця та/або Утримувача спосіб, що передбачений на веб-сайті Продавця у розділі Контакти.

7.5. Вартість продовження дії Подарункового сертифікату є наступною:

 • Продовження на 1 місяць – доплата 20% від суми Замовлення;
 • Продовження на 3 місяці – доплата 30% від суми Замовлення;
 • Продовження на 6 місяців – доплата 40% від суми Замовлення.

8. ДОСТАВКА СЕРТИФІКАТА

8.1. Покупець отримує Подарунковий сертифікат за допомогою служб доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці веб-сайту Продавця.

8.2. Доставка Подарункового сертифікату здійснюється в один із способів на вибір Покупця:

 • самовивіз з Пункту видачі;
 • кур’єрською службою;
 • поштовим відправленням на вказане у Замовленні відділення;
 • електронним відправленням на адресу електронної пошти Покупця.

8.3. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють належну доставку способом, обраним Покупцем, Продавець має право в односторонньому порядку змінити спосіб доставки на інший, повідомивши про це Покупця засобами дистанційного зв’язку.

8.4. Всі витрати, пов’язані із транспортуванням Подарункового сертифікату до Покупця несе сам Покупець.

8.5. Незалежно від обраного Покупцем способу доставка Подарункового сертифікату право власності на Подарунковий сертифікат та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Подарункового сертифікату, переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Подарункового сертифікату Покупцю – у разі самовивозу; кур’єрській службі або у відповідне відділення оператора поштового зв’язку.

8.6. У випадку виявлення явних недоліків у кількості та невірно вказаної підкатегорії Подарункового сертифіката, Покупець має право відмовитись від приймання Подарункового сертифіката – у частині, що не відповідає замовленій кількості/номіналу/підкатегорії послуги та/або товару та надати Продавцю протягом п’яти календарних днів повідомлення про недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката. У повідомленні про недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката, Покупець повинен вказати: прізвище, ім’я, по-батькові, дату, місце складання повідомлення; описати недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката.

8.7. Продавець, протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки врегульовує,  за домовленістю з Покупцем, ситуацію, яка виникла у зв’язку із недоліками кількості/номіналу/підкатегорії послуг та/або товару, та доставляє необхідну кількість Подарункових сертифікатів, яких не вистачає, або заміняє на Подарункові сертифікати з правильним номіналом/підкатегорією послуг та/або товарів.

     У  разі, якщо вирішення ситуації займає таку кількість часу, що Продавець не в змозі в актуальні для Покупця терміни вирішити ситуацію, Покупець має право відмовитися від всього замовлення або його частини та отримати назад сплачені кошти за придбання Подарункового сертифікату.

8.8. Доставка Подарункових сертифікатів, за результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Договором.

8.9. У випадку неприйняття Подарункового сертифіката та не повідомлення Продавця про недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката протягом строку визначеного п. 8.6. Договору, Подарунковий сертифікат вважається прийнятим у належній кількості/номіналі/підкатегорії послуг та/або товарів Покупцем, у зв’язку з чим Покупець визнає належне виконання зобов’язань Продавцем за Договором.

9. УМОВИ АКТИВАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ

9.1. Покупець та/або Утримувач має право активувати у Продавця, за відповідним Подарунковим сертифікатом, послугу та/або товар виключно один раз, виключно щодо одного Провайдера та виключно щодо одного обраного виду послуги та/або товару, згідно оформленого Замовлення.

9.2. У термін дії Подарункового сертифікату Покупець та/або Утримувач зобов’язаний звернутися до Продавця з повідомленням про підтвердження обраної послуги та/або товару. Повідомлення Продавця здійснюється у зручний для Покупця та/або Утримувача спосіб, згідно контактів, що зазначені на веб-сайті Продавця.

9.3. Продавець узгоджує із Провайдером час та місце використання/отримання обраної Покупцем та/або Утримувачем послуги та/або товару та повідомляє її Покупцю та/або Утримувачу.

9.4. Послуги, які можуть залежати від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість їх надання, погоджуються для надання у сприятливий день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість надання послуг у погоджений  день, визначається інший найближчий сприятливий день для надання послуг.

9.5. Покупець та/або Утримувач зобов’язаний надати Провайдеру Подарунковий сертифікат та прибути у час і місце надання послуги, яке погоджувалося із Провайдером.

9.6. Покупець та/або Утримувач має право змінити обрану послугу при активації Подарункового сертифікату та/або після активації Подарункового сертифікату, та/або дату надання обраної послуги, але не пізніше ніж за дванадцять години до погодженого часу отримання послуги.

9.6.1. Обмін послуги може здійснюватися таким чином:

 • на іншу послугу такої ж вартості;
 • на кілька дешевших послуг, що у сумі будуть еквівалентні дійсній вартості Подарункового сертифікату;
 • на дорожчу послугу, при умові доплати різниці вартості між придбаним Подарунковим сертифікатом та вартістю дорожчої послуги;
 • на дешевшу послугу, без повернення різниці вартості між придбаним Подарунковим сертифікатом та вартістю дешевшої послуги.

9.7. Обмін послуг по Подарунковому сертифікату здійснюється за узгодженням із Продавцем, шляхом його повідомлення зручним для Покупця способом згідно контактів, що зазначені на веб-сайті Продавця.

9.8. Покупець має право передати Подарунковий сертифікат третім особам без окремого погодження такої передачі із Продавцем. У випадку передачі Подарункового сертифікату на користь третіх осіб, Покупець зобов’язаний надати повну інформацію про умови використання та активації такого Сертифікату, згідно умов цього Договору та самостійно відповідає за їх дотримання.

10. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА АНУЛЯЦІЇ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ

10.1. Повернення Подарункового сертифікату.

10.1.1. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. Якщо Покупець має намір повернути Подарунковий сертифікат, таке повернення здійснюється відповідно до умов цього Договору.

10.1.2. Покупець, має право розірвати Договір та вимагати повернення сплачених коштів у зручний для нього спосіб, шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту укладення Договору.

10.1.3. Процедура повернення Подарункового сертифікату оформляється після звернення Покупця до Продавця зручним для нього способом, згідно контактів, що визначені на веб-сайті Продавця, у встановлений термін.

10.1.4. Повернення сплачених коштів за Подарунковий сертифікат здійснюється у зручний для Покупця спосіб, в тому числі за адресами Пунктів видачі, що перелічені на веб-сайті.

10.1.5. Для повернення сплачених коштів, Покупець зобов’язаний пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

10.1.6. Разом із поверненням коштів Покупцю, Продавцю має бути повернуто Подарунковий сертифікат у повній його комплектації та цілісності. Повернення Подарункового сертифікату Продавцю здійснюється за кошт Покупця. Єлектронний Подарунковий сертифікат, після повернення коштів Покупцю, анульовується Продавцем.

10.2. Ануляція Подарункового сертифікату.

10.2.1. У разі не використання Подарункового сертифікату протягом терміну його дії, даний Подарунковий сертифікат підлягає ануляції.

10.2.2. У разі Активації Подарункового сертифікату та підтвердженому записі по використанню цього сертифікату – Покупець та/або Утримувач мають можливість не пізніше, як за дванадцять годин до часу запису змінити його, повідомивши про це Продавця.

10.2.3. При відсутності повідомлення Продавця про неможливість використання послуги на погоджений час по умовах п. 10.2.2. Подарунковий сертифікат вважається анульованим.

10.2.4. Анульовані Подарункові сертифікати не підлягають повторному використанню.

10.2.5. За анульованими сертифікатами кошти Покупцю та/або Утримувачу не повертаються.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Факт активації Подарункового сертифікату та/або його використання Покупцем та/або Утримувачем є достатнім та належним підтвердженням того, що Покупець та/або Утримувач Сертифікату ознайомлений з умовами його активації та використання, умовами Договору та повністю і безумовно з ними погоджуються.

11.2. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, що передбачається положеннями цього Договору та нормами міжнародного і національного законодавства.

11.3. Продавець не несе відповідальності за якість послуг та/або товарів, що були або будуть надані Провайдером з використанням Подарункового сертифікату, придбаного через Веб-сайт або Пункти продажу Продавця.

11.4. Провайдери самостійно визначають умови надання послуг та/або товарів, і несуть перед Покупцем та/або Утримувачем повну відповідальність за їх якість, кількість, відповідність.

11.5. Приймання та розгляд претензій, вимог за послугами, після використання Подарункового сертифікату, здійснюється Провайдером у загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України. За зверненням Покупця та/або Утримувача, Продавець надає інформацію про реквізити Провайдера, що надав послугу.

11.6. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню згідно положень чинного законодавства України.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем даної Сторони та настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

12.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна інформувати іншу Сторону про виникнення таких обставин, а також надати підтвердження існування таких.

12.3. Якщо форс-мажорні обставини або їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше трьох місяців.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Укладаючи даний Договору або здійснюючи реєстрацією на веб-сайті https://www.tvoeshop.com Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних.

13.2. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною та використовується в цілях виконання його Замовлення. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

13.3. Продавець дає право здійснювати обробку персональних даних Покупців та/або Утримувачів, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну. Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

13.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець та/або Утримувач має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

13.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення та/або Утримувачем при активації чи використанні Подарункового сертифікату. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної ним при оформленні Замовлення інформації.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Цей Договір діє з моменту його опублікування на веб-сайті Продавця і є безстроковим.

14.2. Припинення дії Договору та повідомлення про припинення дії Договору, здійснюється шляхом публікування Продавцем таких даних на веб-сайті. Договір вважається припиненим з дати, визначеної у повідомлення про припинення дії Договору.

14.3. Зобов’язання Продавця за Договором не припиняються та не можуть бути припинені, відносно Подарункових сертифікатів, строк дії яких не закінчено.

14.5. У випадку внесення змін до вартості послуг та/або товарів Покупець оплачує різницю у вартості сертифіката для його активації.

14.5. Продавець має право вимагати у Покупця та/або Утримувача додаткового письмового свідчення укладення даного Договору та виконання зобов’язань за Договором. Покупець та/або Утримувач зобов’язується надати документ, що визначений даним пунктом Договору, протягом трьох робочих днів, від дня звернення Продавця.

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Павлова Оксана Ростиславівна

 80621, Львівська обл., Золочівський р-н, село Білявці, вулиця Головна, будинок 31

Код за ЄДРПОУ: 3684908601

Банківські реквізити:

UA523052990000026005030714342