ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором одна сторона – Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографій та описів, які розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://www.tvoeshop.com.
Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://www.tvoeshop.com та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://www.tvoeshop.com, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://www.tvoeshop.com у відповідному розділі кнопки “Підтвердити замовлення” означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Покупець, який на законних підставах та з певною метою, що не порушує вимог чинного законодавства України, звертається до Продавця, тобто відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, в цілому та безумовно приєднується до умов даного Договору. Договір публічної оферти є однаковий для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати, самовиносу та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.
«Подарунковий сертифікат» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі, послуга), щодо придбання якого на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com розміщена пропозиція Продавця
«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://www.tvoeshop.com та мають намір придбати той чи інший Товар.
«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару за допомогою Веб-сайту https://www.tvoeshop.com та мають намір Його продати.
“Провайдер” – суб’єкт господарювання, що надає послуги.
«Послуга» – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com, заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.
«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.tvoeshop.com, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Послугу і сплатити за нього кошти.
3.2. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
3.3. Повний перелік послуг у відповідних підкатегоріях розміщений на офіційному сайті Виконавця https://www.tvoeshop.com і час від часу підлягатиме перегляду в односторонньому порядку Продавцем без будь-яких додаткових погоджень з боку Клієнта.
3.4. Останнім днем строку дії відповідного Подарункового сертифікату є дата, вказана у комплекті (Сертифікаті або інструкції до нього). Після закінчення строку дії подарункового сертифікату, останній втрачає свою дійсність, а його Покупець – втрачає право вимоги. У такому разі, вартість Подарункового сертифіката Покупцю, який його придбав або особа, яка отримав у подарунок, не відшкодовується (не повертається).
3.5. Якщо Покупець бажає продовжити строк дії Подарункового сертифікату він повинен попередити про це повідомити Продавця за 5 робочих днів до дати закінчення дії такого Подарункового сертифікату та доплатити різницю актуальної на цей час ціни, що вказана на сайті Продавця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:
виконувати умови даного Договору;
виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
передати Покупцю Подарунковий сертифікат на Послугу згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.tvoeshop.com, оформленим за умовами даного Договору;
перевірити наявність та можливість використання згідно опису Подарункового сертифікату на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com під час його пакування на складі;
повідомити Покупця про оплату доставки за його рахунок при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.
4.2. Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
4.3. Продавець:

ФОП Кохан Василь Костянтинович
79058, м. Володимир Волинський, вул. Речинського, 3 кв. 1
Код за ЄДРПОУ: 3334208652
Банківські реквізити:
UA933052990000026000031002155

ФОП Данилюк Іванна Анатоліївна
29027, місто Хмельницький, вулиця
Лісогринівецька, будинок 4/1, квартира 178
Код за ЄДРПОУ: 3657209061
Банківські реквізити:
UA913220010000026001310077738

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:
своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитись з інформацією про Послугу, яка розміщена на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com
при отриманні Послуги у особи, що здійснила його доставку або на точці видачі, впевнитися у цілісності та комплектності послуги шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Послуги – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.
5.2. Покупець має право:
оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.tvoeshop.com;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. ЦІНА ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ ТА РОЗРАХУНКИ

6.1. Ціна Подарункового сертифікату визначається вартістю послуги, яка обрана Покупцем у відповідній категорії, що оприлюднена на сайті Виконавця https://www.tvoeshop.com.
6.2. Всі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.
6.3. Покупець може оплатити Послугу наступними способами:
6.3.1. За допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Послугу протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).
6.3.2. Накладним платежем при отриманні Подарункового сертифікату в представництві служби доставки на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Подарункового сертифікату.
6.3.3. Кредитною карткою наступного типу:
Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic
Maestro
6.3.4. Будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://www.tvoeshop.com у відповідному розділі кнопки «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

7. ДОСТАВКА СЕРТИФІКАТУ

7.1. Покупець отримує Подарунковий сертифікат за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.tvoeshop.com .
7.2. Доставка Подарункового сертифікату здійснюється в один із способів на вибір Покупця:
– самовивіз з точки видачі Подарункових сертифікатів (вказаних на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com );
– кур’єрською службою;
– поштовим відправленням на вказане у Замовленні відділення;
– електронним відправленням на адресу електронної пошти Покупця;
7.3. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють належну доставку способом, обраним Покупцем, Продавець має право в односторонньому порядку змінити спосіб доставки на інший, повідомивши про це Покупця засобами дистанційного зв’язку.
7.4. Всі витрати, пов’язані із транспортуванням Подарункового сертифікату до Покупця несе Покупець.
7.5. Незалежно від обраного Покупцем способу доставка Подарункового сертифікату право власності на Подарунковий сертифікат та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Подарункового сертифікату, переходить від Продавця до Покупця моменту передачі Подарункового сертифікату Покупцю (у випадку самовивозу), кур’єрській службі або у відповідне відділення оператора поштового зв’язку.
7.6. У випадку виявлення явних недоліків у кількості та невірно вказаної підкатегорії Подарункового сертифіката, Покупець має право відмовитись від приймання Подарункового сертифіката – у частині, що не відповідає замовленій кількості/категорії (підкатегорії) вражень/номіналу та надати Продавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомлення про недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката. У повідомленні про недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката, Покупець повинен вказати: прізвище, ім’я, по-батькові, дату, місце складання повідомлення; описати недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката.
7.7. Продавець, протягом 2 (двох) робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, приймає рішення у вигляді:
– врегулювання за домовленістю з Покупцем ситуації, яка виникла у зв’язку із недоліками кількості/номіналу/категорії (підкатегорії) вражень та у найбільш оперативний строк шляхом доставки необхідної кількості Подарункових сертифікатів, яких не вистачає, або заміни на Подарункові сертифіката з правильним номіналом та/або категорією (підкатегорією) Послуг;
– у разі, якщо вирішення ситуації займає таку кількість часу, що Продавець не в змозі в актуальні для Покупця строки/терміни вирішити ситуацію, Покупець має право відмовитися від всього замовлення або його частини та отримати назад сплачені кошти за придбання Сертифікатів. Повернення Сертифікатів здійснюється за рахунок Клієнта.
7.8. Доставка Подарункових сертифікатів, за результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Договором.
7.9. У випадку неприйняття Подарункового сертифіката та не повідомлення Продавця про недоліки, що виключають приймання Подарункового сертифіката протягом строку визначеного п. 7.6. Договору, Подарункового сертифіката є прийнятим у належній кількості, належного номіналу та відповідної категорії (підкатегорії) послуги Покупцем, у зв’язку з чим Покупець визнає належне виконання зобов’язань Продавцем за Договором.

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. Подарунковий сертифікат та кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не підлягають поверненню, крім випадків передбачених чинним законодавством України та умов, визначених на Веб- сайті https://www.tvoeshop.com.
8.2. Якщо Покупець має намір повернути Подарунковий сертифікат, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернути сертифікат» з урахуванням правил та умов.
8.3. Фізична особа-споживач, як Покупець, має право розірвати Договір та вимагати повернення сплачених коштів, шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту укладення Договору, або з моменту першого одержання Подарункових сертифікатів, якщо більший строк не визначено Продавцем на Веб-сайті. Повернення сплачених коштів обумовлених даним пунктом Договору, здійснюється за адресою торгових точок, визначених на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com
8.4. Для повернення сплачених коштів, Покупець (уповноважена особа суб’єкта господарювання) зобов’язаний пред’явити паспорт та/або інший документ, що посвідчує особу, її повноваження.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним міжнародним та українським законодавством.
9.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.
9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем даної Сторони та настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема: природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
10.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.
10.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.
Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
11.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://www.tvoeshop.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://www.tvoeshop.com.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
11.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
11.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
11.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

12. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ
12.1. Продавець не відповідає за якість послуг, що були надані або будуть надані Провайдером з використанням Подарункового сертифікату. Приймання, розгляд та претензій, вимог за послугами, спожитих із використанням Подарункового сертифікату, здійснюється Провайдером у загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. За зверненням Покупця та Утримувача, Продавець надає інформацію про реквізити Провайдера, що надав послугу.
12.2. Провайдери самостійно визначають умови надання послуг і несуть перед Покупцями відповідальність за якість наданих послуг.

Executive Anvil